online-shop    

INDIKATIONER OCH EFFEKTIVITET

 

 Den i medicinskt avseende fördelaktiga aspekten hos blodiglar, som kanske till en början verkar överraskande, är i själva verket resultatet av ett finurligt knep som blodiglarna tog till för länge sedan. Som man väl kan förstå är det mycket fördelaktigare att vara till nytta för värddjuren än att göra dem illa. För att uttrycka det i något förenklade ekologiska termer, så är detta ett bra exempel på ett lyckat hållbart utnyttjande som gynnar båda parter, på en relation med ett balanserat givande och tagande. Inom vetenskapen och läkemedelsindustrin har man sedan länge varit medveten om att med blodigelns saliv så har evolutionen frambringat en komplex och underbar blandning av aktiva ingredienser, som på ett genialiskt sätt kan samverka med den komplicerade koaguleringskaskaden. Blod står på det ena eller andra sättet i samband med alla sjukdomar. Med sin naturliga metod för åderlåtning, där många aktiva ingredienser medverkar, täcker blodigeln därför ett brett spektrum av indikationer.

 
INDIKATIONER
Förutom inom plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi finner blodigeln användning vid följande indikationer:

115-1522_IMG
 • reumatism
 • herpes zoster (bältros)
 • åderbråck
 • öronsusning
 • blodpropp
 • furunklar och bölder
 • bihåleinfektioner
 • tonsillär abscess
 • halsbölder
 • bröstkörtelinflammation
 • gallblåseinflammation
 • testikelinflammation
 • flebit
 • depression
 • högt blodtryck
 • sköldkörtelöverfunktion
 • slaganfall
 • kärlkramp
 • tromboflebit

Den här listan är inte avsedd att vara fullständig, utan är endast tänkt att ge en föreställning om det breda spektrumet av möjliga blodigelbehandlingar

Vad exakt gör blodiglar med oss?

 

Zähne

 Till att börja med, låt oss göra en sak klar: blodigelns bett är inte smärtsamt. Det är rätt rimligt om man tänker på att en blodigel i vildmarken inte alls skulle vara intresserad av att bli uppmärksammad. Det är fortfarande omstritt om det finns ett smärtlindrande bedövningsmedel i saliven eller ej. Det egentliga bettet har omväxlande beskrivits som liknande ett brännässlestick, myggbett eller sticket av en injektionsnål, som ger en lindrig, dragande smärta, eller så har det upplevts som helt och hållet smärtfritt. Histaminliknande ämnen kan orsaka en lätt klåda efteråt, som liknar den efter ett myggbett. Blodigelns sätt att bita gör att bettet är nästintill smärtfritt. Tre utstrålande käkar, var och en utrustad med omkring åttio mycket små vassa tänder, arbetar sig försiktigt in i huden för att nå sitt önskade mål, nämligen blodet. Mellan de ytterst små tänderna finns mycket små luckor, genom vilka saliv avsöndras.

 
Aktiva substanser

SALIVEN innehåller följande hittills identifierade ingredienser: 

 • HIRUDIN (namnet härleder sig från Hirudo medicinalis = medicinsk blodigel):  hämmar blodets koagulation. Under sugprocessen, som tar ungefär trettio minuter, är det naturligtvis nödvändigt att hålla såret öppet och blodet flytande.  
 • CALIN: hämmar också blodets koagulation. Efter hirudinets snabba effekter renar calin såret genom en sekundärblödning, en process som tar ungefär tolv timmar.  Den välbekanta milda åderlåtningen har börjat.
 • Medan detta pågår börjar HYALOURONIDAS, den diffunderande substansen, att verka och banar således väg för de bioaktiva (och läkande) substanserna. Det är fortfarande omstritt om hyalouronidas har antibiotiska egenskaper. Ett förmodligen histaminliknande ämne (kanske acetylkolin) orsakar kärlutvidgning, vilket gör att blodet flyter i riktning mot bettet.
 • EGLINER, BDELLIN, APYRAS och KOLLAGENAS bidrar till att hämma blodkoagulation på olika sätt. Flera av dessa substanser har dessutom antiinflammatoriska och andra egenskaper.
 • Därtill avrundar DESTABILAS, PIYAVIT och andra substanser den naturliga sammansättningen av ingredienser.