online-shop    

SÅ HÄR LEVER BLODIGLARNA PÅ VÅR UPPFÖDNINGSANLÄGGNING


gewaechshaus I våra ljusa växthus får allt som är bra för blodiglar växa och blomstra i en kontrollerad miljö. Detta sker i fjorton naturalistiskt utformade dammar som sköts om varje dag. Vid första ögonkastet skulle nog ingen komma på tanken att det finns blodiglar i den här miljön: åkervinda i fönstren och vattenormbunkar och andra växter i dammarna. Den varierande faunan omfattar allt från trollsländor och vattenskorpioner till den sällsynta mullvadssyrsan.

 
 Den akvatiska faunan är ett bevis på den utmärkta vattenkvaliteten, vilken kontrolleras dagligen. Om besökare skulle råka stöta på blodiglar här, så skulle de bli förvånade över deras elegans och skönhet.

 Den här mångfacetterade biotopen tjänar så klart inte i första hand estetiska ändamål. Det främsta skälet till att vi har skapat den här miljön är att blodiglarna blir friskast och deras läkande egenskaper följaktligen får den starkaste verkan om de verkligen känner sig "hemma". Dag för dag gör vi vårt bästa för att nå det målet.  Dessutom bidrar den här sunda ekologiska jämvikten till att förhindra tillväxten av parasiter. Det mikrobiologiska tillståndet kontrolleras ständigt för att säkerställa dess kvalitet. Allt vatten som tillförs denna kontrollerade miljö måste först renas.
 
 Vi har både importerade blodiglar och sådana som vi har fött upp själva. Dessa hålls mycket noggrant isär. Importerade blodiglar hålls i karantän i minst sex månader. Även om detta faktiskt inte är nödvändigt, eftersom våra turkiska leverantörer måste garantera och dokumentera att blodiglarna aldrig förut har sugit blod från människor, så gör vi det ändå, för att till fullo lugna våra kunder. Dessutom har naturen själv sörjt för en hel rad av skydd som skulle göra en överföring av sjukdomsalstrande ämnen i högsta grad osannolik, även om det skulle vara så att en blodigel verkligen hade sugit smittat blod. Det finns faktiskt inga dokumenterade fall där en medicinsk blodigel har överfört en sjukdom.  

 Om vi har väckt ditt intresse så får du gärna titta in på ett besök! Ring oss bara innan. Det skulle vara ett nöje för oss att visa dig runt. När allt kommer omkring är det ju för dig som vår kund som vi gör alla dessa ansträngningar.  

blick