online-shop  

Disclaimer/Bepalingen & voorwaarden

Biebertaler Blutegelzucht GmbH

 

Algemeen directeur: Harald Thrassivoulos Galatis
Adres: Talweg 31, 35444 Biebertal/Germany


Tel.: + 49 (0)6409/66 14 0 - 0
Fax: + 49 (0)6409/66 14 0 - 75


mail: leech@leech.de
Internet: www.leech.de

 egelimage
Persoon verantwoordelijk voor website:

Biebertaler Blutegelzucht GmbH/Margarete Göhmann

BTW-nummer: DE 814938938
Register en registreernummer: Amtsgericht Gießen HRB 6760

 

Online Shop: Online Dispute Resolution ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Toelating voor het produceren van ingrediënten van dierlijke oorsprong (bloedzuigers), medische producten voor mens en dier volgens artikel 40 en artikel 111 (1) van richtlijn 2001/83/EC getransponeerd in de volgende nationale wet: Sectie 13 paragraaf 1 Duitse medicijnenwet (Arzneimittelgesetz – AMG) Bepalingen & voorwaarden

 

Privacy bescherming
  1. Het verlenen van persoonlijke informatie gebeurt op vrije basis.
  2. Alle verleende informatie wordt enkel opgeslagen en gebruikt om de klant te ondersteunen, voor het verzenden van informatie of aanbiedingen. Biebertaler Blutegelzucht GmbH verbindt er zich toe om al uw data te behandelen in overeenstemming met de desbetreffende wetten aangaande bescherming van data.
Copyright verklaring
  1. © Copyright Biebertaler Blutegelzucht GmbH. Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken alsook hun positie op deze website vallen onder het copyright en verdere beschermende regelgeving. De inhoud van deze website mag niet worden overgenomen, verspreid of aangepast voor derden. Sommige websites van Biebertaler Blutegelzucht GmbH bevatten foto’s die vallen onder een copyright van derden.
Afwijzing van aansprakelijkheid
  1. Deze website is samengesteld met de grootste zorg. Biebertaler Blutegelzucht GmbH geeft echter geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze pagina. Biebertaler Blutegelzucht GmbH wijst elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van deze website, uitgezonderd in het geval van kwade wil of van grove nalatigheid vanwege Biebertaler Blutegelzucht GmbH.
  2. Als auteur van deze website is Biebertaler Blutegelzucht GmbH volgens § 5 sect. 1 van de Duitse wet aangaande telecommunicatie (Teledienstgesetz/TDG 22 JUly1997) en in overeenkomst met de algemene wettelijke bepalingen, enkel verantwoordelijk voor de inhoud van “eigen makelij”.
  3. Deze inhoud van “eigen makelij” moet onderscheiden worden van links die verwijzen naar inhoud van andere auteurs. Door deze hyperlinks aan te bieden geeft Biebertaler Blutegelzucht GmbH toegang tot externe websites en hun inhoud. Biebertaler Blutegelzucht GmbH kan enkel verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze websites in het geval de administrators wetenschap hebben van diens ongeoorloofdheid en het redelijk en uitvoerbaar is om het gebruik van deze inhoud te voorkomen (§ 5 sect. 2 TDG).
  4. Deze links zijn dynamisch, dit betekent dat de inhoud waarnaar ze verwijzen, kan veranderen. Toen de links naar externe websites gecreëerd werden, is Biebertaler Blutegelzucht GmbH nagegaan of er een vorm burgerlijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke aansprakelijkheid dreigde. Volgens de TDG wet zijn de administrators echter niet verplicht om continue de inhoud waarnaar de links verwijzen te controleren op eventuele veranderingen die hun aansprakelijkheid zouden kunnen herdefiniëren. Zodra Biebertaler Blutegelzucht Gmbh er zich van bewust wordt of erover wordt geïnformeerd dat een bepaalde link burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid oproept, zullen de administrators de link schrappen, daar dit technisch mogelijk is.
  5. Er is geen invloed op de technische uitvoerbaarheid en geoorloofdheid als na het schrappen van de link van de Biebertaler Blutegelzucht GmbH website er een andere toegangsmanier mogelijk is tot servers die ongeoorloofde inhoud aanbieden.
 Wettelijke aansprakelijkheid bij het kopen van medicinale bloedzuigers voor het behandelen van patiënten

Soms worden onze klanten benaderd door leveraars van bloedzuigers zonder vergunning betreffende het wettelijk produceren van bloedzuigers, en die dus wettelijk niet toegelaten zijn om medische bloedzuigers als farmaceutische producten op de markt te brengen. De wettelijke positie aangaande de aankoop van bloedzuigers is als volgt:
De bloedzuigers op zich die geleverd worden door de distributeur worden niet beschouwd als farmaceutische producten. Zodra de bloedzuigers echter gebruikt worden voor therapeutische doeleinden, hebben ze de wettelijke status van farmaceutische producten. In dit geval ligt de volledige wettelijke aansprakelijkheid bij de therapeut, dit betekent dat risico’s op ongewenste reacties de verantwoordelijkheid zijn van de therapeut. Deze "medicinale bloedzuigers" afkomstig van de boven vermelde leveranciers zijn geen farmaceutische producten. Gevolg is dat deze leveranciers niet gebonden zijn aan om het even welke standaard betreffende kwaliteit of veiligheid.
In het geval u toch bloedzuigers bestelt van deze leveranciers, raden wij ten sterkste aan om een geschreven certificaat van wettelijke toelating voor het verspreiden van bloedzuigers als farmaceutisch product te eisen. Ga, vooraleer u een bestelling maakt, na of u een geldig GMP certificaatnummer hebt verkregen en dit met toestemming van de autoriteiten in kwestie.
Bij een volledig wettelijke levering van medicinale bloedzuigers moet een bijsluiter worden bijgevoegd.
In het geval de bijsluiter ontbreekt, vallen de bloedzuigers niet onder de noemer van farmaceutische producten. De arts of beoefenaar van alternatieve geneeskunde is ervoor verantwoordelijk dat de patiënt behandeld wordt volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften. Deze verantwoordelijkheid beslaat ook het instemmen met de statutaire basis van het farmaceutische product.