online-shop    

Spørgsmål & Svar

 

De følgende ofte stillede spørgsmål er her besvaret efter vores bedste evne. De er ment som information vedrørende igleterapi i teori og praksis. Den givne information må absolut ikke ses som en erstatning for professionel rådgivning eller behandling udført af uddannede og autoriserede læger. Indholdet af blutegel.de såvel som disse "ofte stillede spørgsmål" kan og må ikke anvendes til uafhængigt at diagnosticere eller behandle problemer.

Emneområder
Medicinsk behandling
Anvendelse på dyr
Medicinsk behandling
Retsmæssige aspekter ved igleterapi

 

Spørgsmål:
Må jeg udføre igleterapi på en tredjepart selvom jeg ikke har fuldført min lægeuddannelse eller uddannelse til alternativ behandler?

Svar:
Nej. Ifølge § 5 i Tysklands lov om alternative medicinske behandlere (Heilpraktikergesetz, forkortet HPG) vil en given person som udfører medicinsk behandling uden autorisation og/eller licens i overensstemmelse med § 1, HPG, kunne idømmes fængselsstraf på op til et år eller bøde.

 

Spørgsmål:
Hvad skal jeg gøre med de igler, jeg har anvendt til terapi?

Svar:
Skil dig af med dem ved hjælp af for eksempel ethylalkohol eller ved at fryse dem ned ved en lav temperatur på cirka –18°C i mindst 12 timer.  Hvis der er muligt, kan de ligeledes kasseres som organer eller blod i overensstemmelse med affaldskodeks 18 10 02.  De kan ligeledes kasseres sammen med ikke-genanvendeligt affald i en stød- og vandtæt beholder markeret som potentielt smittebærende materiale.  Hvis det foretrækkes, kan de også opbevares i et lukket glas med vand og sten, indtil de dør en naturlig død.

 

Spørgsmål:
Må jeg som privatperson anskaffe mig igler til behandlingsformål?

Svar:
Du kan godt købe igler uden recept, men de må kun sælges på apoteker.  På grund af de involverede risici ved igleterapi, bør man ikke selv gå i gang med behandling. Ved fremvisning af en attestation fra den bistående terapeut kan igler ligeledes afhentes direkte hos BBEZ på vores igleopdrætsstation.

 

Spørgsmål:
Kan igler anvendes to gange?

Svar:
Nej.  Af kvalitets- og sikkerhedsårsager er det, ifølge de medicinske regler og krav, ikke tillladt at anvende igler, som allerede er anvendt en gang før.

 

Spørgsmål:
Er der også kvalitets- og sikkerhedsrisici, hvis iglerne anvendes for anden gang på den samme person?

Svar:
Når først iglerne har opsuget blod i en længere periode, vil iglerne ikke bide igen i en periode på mindst tre måneder. Hvis man i mellemtiden opbevarer iglerne i beholdere under kunstige forhold forøger man chancen for, at de forgiftes med patogener. Derved opstår der en forøget chance for, at patienten inficeres.
 

Opbevaring og pleje af igler inden anvendelse

 

Spørgsmål:
Efter levering, hvor længe skal iglerne opbevares inden behandling?

Svar:
Den optimale metode er at opbevare iglerne i mindst to dage før behandling på et stille sted ved moderat temperatur, så de kan komme sig over transportinduceret stress.

 

Spørgsmål:
Hvor længe kan jeg opbevare iglerne på mit kontor, før jeg skal bruge dem til behandling?

Svar:
Varigheden afhænger først og fremmest af opbevaringsforholdene. Hvis iglerne holdes i en lukket beholder med en passende mængde vand og små sten (cirka 5 igler per liter), bør man ikke overskride en periode på 2 til maksimalt 4 uger, da opbevaring af igler under kunstige forhold i beholdere fører til forøget forurening af iglerne med bakterier, og risikoen for at patienten inficeres stiger betragteligt.  Hvis opbevaret ordentligt og disse og andre problemer tages i betragtning, kan denne periode forlænges betragteligt.  Du kan spørge BBEZ direkte til råds vedrørende tekniske eller andre detaljer.

 

Spørgsmål:
Er det muligt at opbevare igler i vandhanevand?

Svar:
Det afhænger utroligt meget af vandhanevandets kvalitet.  I Tyskland er vandhanevand tilsat klor i små mængder. Igler dør af relativt små doser klor i vand. Derudover må vandet ikke indeholde for meget kalk (hårdhed < 8 dH, svarer til et hårdhedsniveau på 1 lav; pH < 7). Vi anbefaler derfor, at man anvender rent destilleret vand (fås i visse butikker som batterivand) tilsat 0,5 gram havsalt per liter (en knivspids). Derudover bør det destillerede vand være helt fri for patogener.

 

Behandling

 

Spørgsmål:
Hvor længe varer den sekundære blødning?

Svar:
Den normale varighed af den sekundære blødning er på mellem 8 og 24 timer.

  

Spørgsmål:
På et tidspunkt var den sekundære blødning efter et iglebid utrolig stærk, varede i meget lang tid og iglen var faldet af tyk og mæt meget hurtigt. Hvad forårsagede dette?

Svar:
Man må gå ud fra, at iglen var blevet placeret lige oven på en vene, som løb lige neden under huden. Vær særligt forsigtig, når du placerer igler på sådanne steder.  Den præcise påsætningsposition bør slås fast og markeres tydeligt, mens patienten står op, da blodårerne så er fyldt helt op, hvilket hjælper til at iglen ikke på forkert vis sættes lige oven på en vene.

  

Spørgsmål:
Gør iglebid ondt?

Svar:
Smerten er meget individuel og afhænger af stedet, hvor der bides. Normalt siger patienterne, at smerten kan sammenlignes med det at blive brændt af en nælde eller et myggestik.

 

Spørgsmål:
Er den viden, man opnår ved at læse disse svar nok til, at man kan praktisere igleterapi?

Svar:
Nej.  Disse svar giver udelukkende nogle basale facts. Grundig træning og instruktion i teori og praksis ved igleterapi er et uomgængeligt krav, når det gælder behandling.

 

Spørgsmål:
Bevæger iglerne sig rundt, mens de suger?

Svar:
Nogle gange bevæger iglerne sig lidt rundt, men deres sugekop foran sidder fast til bidestedet, indtil de er færdige med at suge blod. Bagefter falder de af eller kravler væk, men bider ikke for anden gang.

 

Spørgsmål:
Efter behandlingen begyndte såret at klø. Hvad kan jeg gøre for at undgå det?

Svar:
Patienterne fortæller tit, at de føler kløe. Nogle mærker det meget. Hvis man klør sig meget, kan man let få sekundære infektioner, så det bør virkelig undgås. Hvis kløen skal mindskes, kan man prøve at slå let på såret.  Følgende "behandlinger" kan også hjælpe: udvortes brug: Fenistil®-Gel, salveomslag eller alkoholkompres. I tabletform: apis eller ledum eller hvis anvist, antihistaminer eller Spenglersan®-Kolloid G

 

Spørgsmål:
Hvorfor og hvornår bliver bidestedet blåt?

Svar:
Den blå farve forårsages af hæmatomer som udvikles på grund af den antikoagulerende effekt ved iglespyt i kombination med det høje sugetryk, som iglen påfører følsom hud.

 

Mulige sideeffekter

 

Spørgsmål:
Bidestedet et rødt og betændt, det klør meget og det omkringliggende område (i de fleste tilfælde hænder eller fødder) er opsvulmet og irriteret. Hvad forårsager dette og hvilke forholdsregler er rimelige at tage?

Svar:
Disse lokale reaktioner kan opstå på grund af iglens bakterie aeromonas  og/eller allergiske reaktioner.  Særligt efter iglepåsætning under lysken eller på armen er det vigtigt, at lade de respektive lemmer hvile ved at holde dem højt så meget som muligt i cirka tre dage.  Derudover bør man lægge kolde omslag på sårene, så snart blødningen er ophørt.  Hvis disse tiltag koordineres ordentligt og overholdes, kan man normalt forhindre alvorlige bivirkninger på forhånd.  Du kan tage følgende forholdsregler:  hæv lemmerne, læg kolde omslag, lokal og indvortes brug af antihistaminer (Fenistil® eller Ceterizin i store doser); som indikeret også høje doser af enzympræparater samt homoøpatiske substanser med apis eller ledum.  Forbliv i alle tilfælde rolig!  Symptomerne forsvinder normalt efter et par dage. 

 

Spørgsmål:
Kan smitsomme sygdomme overføres via en lægeigles bid?

Svar:
Da igler kun kan anvendes én gang, er det praktisk taget umuligt at overføre menneskepatogener.

 

Spørgsmål:
Efter igleterapi er de nærmeste lymfeknuder opsvulmede. Hvorfor sker dette, og hvad kan jeg gøre ved det?

Svar:
For det første: Hævede lymfeknuder lokalt er ikke farligt.  Iglesekreter accelererer lymfestrømmen, hvilket nogle gange kan forårsage  opsamlinger på disse “forposter”.  Hævningerne skal ikke nødvendigvis behandles, da de normalt forsvinder igen uden medicinsk behandling. Det er også muligt at få recept på naturopatisk lymfemedicin (f. eks. Lymphdiaral® til indvortes og udvortes brug) til at modvirke hævelserne.

 

Spørgsmål:
Iglebiddene er stadig synlige efter mange måneder. Hvad kan jeg gøre imod dette?

Svar:
Der kan forekomme små områder med permanent afpigmentering i de direkte bideområder.  Hvis patienten har sådanne tendenser, kan der ligeledes opstå keloider. Ofte kan Keloid-Gel /Wala® hjælpe. Terapeuten skal informere patienterne om denne bivirkning inden behandlingen startes. Vær forsigtig, hvis iglerne skal sættes på i ansigtet.

 

Spørgsmål:
Kan man få ar efter iglebiddene?

Svar:
Der vil komme små ar, men afhængig af hudtype vil de blive næsten usynlige efter en periode på omtrent seks måneder.

 

Spørgsmål:
Kan biddet blive inficeret?

Svar:
Hvis iglerne sættes korrekt på er lokale infektioner med iglens symbiont aeromonas, hvilke kan finde sted, sjældne (primær infektion) og giver normalt ingen problemer. For at undgå dette bør iglen ikke klemmes eller komme til at gylpe på nogen anden måde (f. eks. ved at der puttes for meget salt på iglen, når den skal af). I sjældne tilfælde kan såret blive inficeret med eksterne bakterier (sekundære infektioner) som findes på iglens hud, hvis den er blevet opbevaret i længere tid under forkerte forhold, og ikke er blevet vasket, inden terapien starter.  Nogle gange er efterfølgende sekundære infektioner et resultat af påførte eksterne bakterier, hvis der kradses i bidestedet. Du kan bruge følgende:  Rivanolbäder® og som indikeret, Cephfalosporin tredjegenerationsantibiotika.

 

Mulige kontraindikationer

 

Spørgsmål:
Kan man udføre igleterapi på en patient som tager aspiriner?

Svar:
Ja, men behandling med præparater af salisylsyre skal afsluttes tre dage inden terapien og må først genoptages anden dag efter igleterapien. Hvad gælder afbrydelsen af aspirinkuren, så er det helt nødvendigt at kontakte en læge.

 

Spørgsmål:
Er det nødvendigt at overveje patientens blodværdi, før man starter iglebehandling?

Svar:
Absolut.  En grund er at man så kan identificere mulig blodmangel, men generelt også for at man kan fastslå hvor mange igler, man bør bruge i forhold til antallet af røde blodlegemer (RBCC) og jernindhold.  Husk også, at det blodtab en enkelt igle kan forårsage, er på op til 40 ml.

 

Anvendelse på dyr
Igleterapi
 

Spørgsmål:
Hvad kan man gøre for at få iglerne til at bide ved lave temperaturer?

Svar:
Dette problem opstår først og fremmest om vinteren, når vi har at gøre med store dyr. Den sikreste metode er at bruge en infrarød lampe, som er tændt under hele iglebehandlingen.  Træk bør undgås. Før iglepåsætningen bør de tiltænkte områder behandles på en særlig måde for at øge blodcirkulationen inklusive hydroterapi såsom varmt vand, varme bind, gnidning, varmt åndedræt på hudområdet etc.

 

Spørgsmål:
Er det nødvendigt at fjerne dyrets hår før iglebehandlingen startes?

Svar:
Det område, som skal behandles, skal være helt frit for hår. Selv den mindste hårstub kan få iglerne til ikke at bide.

 

Spørgsmål:
Bør såret forbindes?

Svar:
På små dyrlægeklinikker anbefales det, at såret forbindes af hygiejneårsager.  Ved store dyr er dette normalt ikke praktisk.  Da den sekundære blødning til sammenligning ikke er særlig intensiv, kan man ikke forvente sig komplikationer. Dog anbefales det, at der holdes øje med såret.

 

Spørgsmål:
Hvilken iglestørrelse bør man vælge, og hvor mange igler kan man sætte på?

Svar:
Størrelsen og antallet afhænger af vægten og dermed mængden af blod i patienten. Derfor bør kun særligt udlærte og erfarne terapeuter udføre igleterapi.

 

Spørgsmål:
Finder dyr sig normalt i iglebehandling uden at blive forstyrrede?

Svar:
Hverken små eller store dyr har problemer med igleterapi. Det antages, at dyr accepterer iglebid som noget helt naturligt.

  

Spørgsmål:
Hvor ofte kan iglebehandling gentages?

Svar:
Dette afhænger helt af en række indikationer, på dyrets størrelse og den oprindelige behandlings succes.  Som regel kan iglebehandling gentages efter 3 til 5 dage.  Hvis der dog ikke har været nogen succes efter den anden behandling, så er det anbefalelsesværdigt at stoppe behandlingen.  Det bør her noteres, at kun erfarne terapeuter bør udføre iglebehandling.

 

Spørgsmål:
Er den sekundære blødning, som dyr oplever, den samme, som den mennesker oplever?

Svar:
Ud fra vores observationer har vi forstået, at sekundære blødninger hos dyr ofte er en del kortere end hos mennesker. Efter 4 til 6 timer stopper blødningen.  Der kan dog være undtagelser til denne regel.

 

Spørgsmål:
Hvor mange igler bør man have klar til en behandling?

Svar:
Vi har at gøre med dyr, og igler kan af og til være lidt kræsne.  Det anbefales derfor, at man har dobbelt så mange igler klar, som man egentlig behøver.