online-shop    

SÅDAN LEVER IGLERNE PÅ VORES OPDRÆTSSTATION


gewaechshaus I vores lyse drivhuse får iglerne, alt hvad der er godt, for at de kan gro og trives i kontrollerede omgivelser. Dette sker i 14 naturdesignede damme, som tilses hver dag. Ved første blik er der få, der vil lægge mærke til, at der findes igler i disse omgivelser: Der er snerler for vinduerne og vandbregner og andre planter gror i dammene. Der er variation i faunaen - fra guldsmede og vandskorpioner til den sjældne jordfårekylling.

 

 De mange vanddyr er et bevis på den fantastiske vandkvalitet, som kontrolleres dagligt. Hvis nogle tilfældige besøgende skulle finde igler her, ville de blive overraskede over deres elegance og skønhed.

 

 Biotopen med sine mange facetter er dog selvfølgelig ikke fremstillet af rent æstetiske grunde. Hovedformålet med at lave dette miljø er, at iglerne vil blive så sunde som muligt og deres helbredende evner størst mulig, hvis de virkelig føler sig “hjemme”. Dag efter dag gør vi vores bedste for at nå dette mål. Yderligere hjælper denne økologiske balance med til at forhindre fremkomsten af parasitter. Den mikrobiologiske tilstand bliver konstant kontrolleret, så kvaliteten sikres. Når der føres nyt vand ind i dette kontrollerede system, skal det først renses.

 

 Vi har både importerede igler, og igler vi selv har opdrættet. De holdes omhyggeligt adskilt. Importerede igler holdes i karantæne i mindst seks måneder. Selvom det faktisk ikke er nødvendigt, idet vores tyrkiske leverandører skal garantere og dokumentere, at iglerne aldrig før har suget blod på mennesker. Vi gør det dog alligevel, for at vores kunder kan være helt sikre. Derudover har naturen selv stillet en masse forhindringer op, som gør enhver overførsel af patogener meget usandsynlig, selv hvis en igle faktisk havde suget blod før. Der findes på dette tidspunkt ingen dokumenterede tilfælde, hvor en igle har smittet et menneske.

 

 Hvis dette har vakt din interesse, ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KIGGE FORBI OG BESØGE OS! Bare ring til os inden. Vi vil meget gerne vise dig rundt. I sidste ende er det jo for vores kunder, at vi gør alt dette.

blick