online-shop    

Zajímavosti
Rozmanitost zbarvení pijavek

 

hirudomed  Na Zemi žije více než 600 druhů pijavek. V průběhu své neuvěřitelně dlouhé evoluční historie (dlouhé přinejmenším 300, ale podle některých autorů až 600 milionů let) se poměrně sofistikovaně přizpůsobily svému měnícímu se okolí. Společný předek pijavek nemohl sát krev obratlovců a už vůbec ne savců, kteří se vyvinuli o až několik milionů let později. Pijavky si však na své nové hostitele rychle zvykly. Podle mnoha uznávaných zdrojů je krev obratlovců pro pijavky lékařské nutným předpokladem pro jejich rozmnožování. Vědci se tímto tématem v současnosti zabývají.

 

 Nicméně zdroj potravy není jedinou zvláštností pijavek. Vnější vzhled pijavek lékařských je neuvěřitelně proměnlivý.


 Máme pijavky se světle žlutou pokožkou s poměrně pravidelnými skvrnami na zádech. Jiné jsou tmavě zelené se zřetelným oranžovým vzorem a dvěma postranními „závodními“ pruhy. Další mají hřbet téměř černý.


 Liší se také ve zbarvení břišní strany. Někteří jedinci mají břicho světle olivově zelené, jiní na něm mají výrazné tmavé vroubky nebo jsou celí černí.


 V našich nádržích v Biebertalu můžete najít všechny možné varianty a přechodné formy. Rozmanitost v jejich zbarvení a vzorech naznačuje, že by mohlo jít o adaptaci pijavek k různým stanovištím. Přesto, že jsou z hlediska své fyziologické účinnosti všechny více méně identické, zaujmou Vás svou přirozenou krásou a rozmanitostí i svým unikátním a elegantním způsobem plavání.


 Profesor Kutschera z Univerzity v Kasselu detailně studuje genetickou odlišnost pijavek různého vzhledu. Nicméně tyto genetické rozdíly nemají z pohledu jejich praktického využití velký význam. Vzhledově odlišní jedinci pomáhají při léčbě všichni stejně. Užijme si jednoduše rozmanitosti, kterou nám připravila Matka příroda.


 Proč zde uvádíme tak málo informací o evolučním stáří pijavek nebo adaptacích jednotlivých druhů? Tato témata jsou poměrně nová a zabývá se jimi jen úzká skupina vědců. Probíhající výzkum tak přináší více otázek než odpovědí. V současnosti se do studia tohoto fascinujícího živočicha pouští stále více a více lidí. Pořád toho ale víme více o některých tropických pavoucích, než o našem dávném společníku a léčiteli, pijavce lékařské. 

 

Význam akupunkturních bodů v medicíně

 

 Terapeuti se nemohou shodnout na tom, zda úspěšnost léčby může zvýšit přikládání pijavek přímo na akupunkturní body.  Tato diskuse se hlavně týká léčby onemocnění postihujících pohybové ústrojí, jakým je např. gonartróza (degenerativní onemocnění kolenního kloubu).


 Nedávno vydaný článek o lékařském významu akupunktury je zajímavým příspěvkem do této debaty (Lehmann Hanjo,  Süddeutsche Zeitung 186, Srpen 14/15, 2010, strana 20). Autor je lékařem a ředitelem Německého institutu tradiční čínské medicíny (Deutsches Institut für Traditionelle Chinesische Medizin). Zde je jeho pohled na současný stav akupunktury:


 Senzační líčení Francouze George Souliého (1878-1955) pomohla čínské akupunktuře získat v Evropě a USA značnou reputaci. V Německu jeho zprávy přispěly k zavedení lékařské specializace kvalifikovaného terapeuta v oboru akupunktury. Zdravotní pojišťovny v Německu hradí náklady na akupunkturní léčbu několika bolestivých syndromů.


 George Soulié byl ve zmiňovaném článku označen za šarlatána, který sám sebe neoprávněně povýšil na odborníka, jeho argumentace nebyla ničím podložená a v rozporu s představiteli čínské medicíny.

  • Soulié údajně v roce 1901 vyléčil obyvatele Pekingu sužované cholerou s pomocí čerstvě nabytých znalostí akupunkturní techniky.
  • Jeho klasifikace meridiánů a kategorie akupunkturních bodů (např. tonizační nebo sedativní body) postrádá jakýkoli vědecký základ a její terapeutická účinnost se dosud neprokázala.
  • Citace: "Nezáleží na tom, kam bodnete".

 

 Akupunktura je v Číně praktikována už více než tisíc let. Během několika století však ztratila na významu. V roce 1822 byla akupunktura v Číně zakázána Císařskou lékařskou akademií a v následujících letech měla značně nízké postavení.


 Nadšení vyvolané v Evropě a USA Souliého zprávami je zodpovědné za jisté oživení a rostoucí význam akupunktury v Číně. V konečném důsledku je význam akupunktury v Číně postaven  na její vysoké reputaci v západních zemích a úzce souvisí s finančním prospěchem plynoucím z  akupunktury coby vývozního artiklu (semináře, knihy a materiál). Citace: „Věhlas tradiční čínské medicíny stojí jen na nadšení Západu.“


 Článek dochází k závěru, že čínská akupunktura na Západě na rozdíl od Číny dosáhla nepatřičného, vědecky nedostatečně podloženého významu. Pochybná je dle autora zvláště nauka o kategoriích akupunkturních bodů. V důsledku tedy není možné stanovit, jaký je význam akupunkturních bodů (místa přiložení) v metodologii léčby pomocí pijavek.
Diskuse:


 V diskusi, kterou tento příspěvek rozpoutal, je upozorňováno na to, že šarlatán Soulié de Morant nebyl tím, kdo představil akupunkturu lékařské vědě. Naopak. Jméno Soulié de Morant je ve světě západní medicíny poměrně neznámé. Také obecný význam akupunktury je údajně v Číně mnohem vyšší, než bylo uvedeno v článku.
Další příspěvky v diskusi se odvolávají na pozitivní klinické výsledky akupunktury v léčbě neurologických a ortopedických chorob a chronických bolestí.


 Co se přikládání pijavek týká, tento článek ukazuje, že specificita akupunkturních bodů nebyla vědecky prokázána. Abychom to shrnuli… Cílené přikládání pijavek na akupunkturní body nelze obecně doporučit. I zde je klíčová zkušenost daného terapeuta.