online-shop    

V jakých podmínkách žijí pijavky v naší chovné stanici.


gewaechshaus V řízeném prostředí našich prosvětlených skleníků může růst a prosperovat vše, co pijavkám prospívá. Pijavky se chovají ve 14 přirozeně vypadajících nádržích, které jsou denně udržovány. Na první pohled by nikdo neřekl, že se v tomto prostředí vyskytují pijavky. V oknech se pne svlačec rolní, v jezírkách rostou azolky a jiné rostliny.  K vidění je tu také velké množství živočichů od vážek a splešťulí až po vzácnou krtonožku. Vodní živočichové jsou důkazem dobré kvality vody, která se denně kontroluje. Pokud by návštěvníci měli to štěstí a narazili zde na pijavky, byli by překvapeni jejich elegancí a krásou.

 

 Tento komplexní biotop samozřejmě primárně neslouží estetickým účelům. Hlavním důvodem k vytvoření tohoto prostředí je zdraví a spokojenost pijavek, které se v konečném důsledku pozitivně projeví na síle jejich léčebných účinků. Den po dni děláme vše, co je v našich silách, aby se u nás pijavky cítily skutečně jako doma. Ekologická rovnováha tohoto prostředí navíc zabraňuje růstu parazitů. Stav mikrobiálního společenstva je předmětem pravidelných testů. Všechna voda přiváděná do tohoto kontrolovaného prostředí musí být řádně přečištěna.

 

 Máme pijavky jak z dovozu, tak z našeho vlastního chovu a dbáme na to, aby byly drženy odděleně. Dovážené pijavky prochází alespoň 32 týdnů dlouhou karanténou. Karanténa není nezbytně nutná. I přesto ji provádíme, abychom rozptýlili možné obavy našich zákazníků. Naši turečtí dodavatelé musí zaručit a doložit, že jejich pijavky nikdy nesály lidskou krev. Navíc nám sama příroda poskytla velké množství bezpečnostních pojistek, které zabraňují přenosu patogenu i v případě, že by pijavka skutečně přišla do styku s infikovanou krví. Skutečně není znám jediný případ přenosu nemoci pijavkou lékařskou.

 

 Pokud jsme Vás zaujali, klidně se k nám přijeďte podívat. Jen nám svou návštěvu předem telefonicky nahlaste. S radostí Vám naši chovnou stanici ukážeme. Nakonec, veškeré naše úsilí směřuje k Vám, našim zákazníkům.

blick