online-shop    

Právní upozornění/Podmínky a ujednání

Biebertaler Blutegelzucht GmbH

 

Generální ředitel: Harald Th. Galatis
Adresa: Talweg 31, 35444 Biebertal/Germany


Tel.: + 49 (0)6409/66 14 0 - 0
Fax: + 49 (0)6409/66 14 0 - 75


mail: leech@leech.de
Internet: www.leech.de

 egelimage
Osoba zodpovědná za internetovou prezentaci:

Biebertaler Blutegelzucht GmbH/Margarete Göhmann

DIČ: DE 814938938
Registr a registrační číslo: Okresní soud Gießen HRB 6760

 

Online Shop: Online Dispute Resolution ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Oprávněný výrobce látek živočišného původu (pijavky), humánních a veterinárních léčivých přípravků podle č l. 40 a 4l. 111 (1) Směrnice 2001/83/EC implementovaných v následující národní legislativě: Sekce 13 paragraf 1 německého Zákona o léčivech (Arzneimittelgesetz)  Podmínky a ujednání

 

Ochrana osobních údajů
  1. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
  2. Všechny poskytnuté informace jsou použity výhradně za účelem konzultací, zasílání informací nebo nabídky služeb. Biebertaler Blutegelzucht GmbH zaručuje, že je s Vašimi údaji nakládáno dle aktuálně platných nařízení pro ochranu osobních údajů.
Autorská práva
  1. Obsah těchto internetových stránek je duševním vlastnictvím společnosti Biebertaler Blutegelzucht GmbH. Všechna práva vyhrazena. Textové i obrazové informace, stejně jako jejich umístění na internetových stránkách, podléhají ochraně dle autorského zákona a dalších nařízení. Obsah těchto internetových stránek nesmí být kopírován, šířen, měněn nebo zpřístupňován třetím stranám. Některé internetové stránky Biebertaler Blutegelzucht GmbH obsahují obrazový materiál podléhající autorským právům třetích stran.
Odmítnutí odpovědnosti
  1. Tyto stránky byly vytvořeny s maximální péčí a pozorností. Společnost Biebertaler Blutegelzucht GmbH (dále jen společnost) přesto nemůže ručit za naprostou správnost a bezchybnost uvedených informací. Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo prostřednictvím těchto stránek, pokud nejsou spáchány úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ze strany společnosti.
  2. Společnost jako provozovatel stránek dle paragrafu 5 sekce 1 německého Zákona o telekomunikačních službách (Teledienstgesetz, 22. 7. 1997) je, v souladu s obecnými zákonnými předpisy, odpovědná pouze za obsah zveřejněných příspěvků „domácího původu“.
  3. Příspěvky „domácího původu“ musí být odlišeny od odkazů jiné internetové stránky ve vlastnictví třetích osob. Uvedením těchto odkazů společnost zpřístupňuje obsah externích internetových stránek. Společnost je za obsah těchto externích internetových stránek odpovědná pouze v případě, že si je vědoma jeho protiprávnosti a je pro ni přiměřené a technicky možné použití tohoto obsahu předejít (dle paragrafu 5 sekce 2 německého Zákona o telekomunikačních službách).
  4. Odkazy na externí internetové stránky jsou dynamické tj. obsah, ke kterému odkazují, se může změnit. Při vytvoření odkazu na externí stránky společnost ověřila, zda jejich obsah není v rozporu s občanskoprávními či trestněprávními předpisy. Podle německého Zákona o telekomunikačních službách společnost nemá povinnost nepřetržitě kontrolovat možné změny obsahu odkazovaných stránek, které by mohly vést k novému vymezení její odpovědnosti. Jakmile společnost zjistí nebo bude upozorněna, že konkrétní odkazovaný obsah vyvolává občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost, zruší odkaz na tento obsah, pokud to bude přiměřené a technicky proveditelné.
  5. Přiměřenost a technická proveditelnost nesouvisí s tím, že i po vymazání odkazu z domovské stránky společnosti je nadále možný další přístup z jiných serverů na nabídky s protiprávním obsahem.
Právní odpovědnost při nákupu pijavek pro terapeutické použití v humánní medicíně

Čas od času jsou naši zákazníci kontaktováni dodavateli, kterým chybí řádné oprávnění pro produkci pijavek. Ti nesmí dodávat na trh pijavky jako lékařský produkt. Zákon se na nákup těchto pijavek dívá následovně:

Pijavky dodávané těmito dodavateli samy o sobě nejsou považovány za farmaceutický produkt. Ze zákona ale získávají status farmaceutického produktu ve chvíli, kdy jsou použity pro terapeutické účely. V takovém případě nese veškerou právní odpovědnost terapeut. Jinými slovy, terapeut je zodpovědný za možné nežádoucí účinky. Pijavky od výše zmíněných dodavatelů nejsou farmaceutickými produkty a tito dodavatelé tedy nemusí splňovat žádné kvalitativní nebo bezpečnostní normy.

Při objednávce pijavek od těchto dodavatelů důrazně doporučujeme, abyste si vyžádali písemné potvrzení o jejich oprávnění k distribuci farmaceutických produktů. Než pijavky objednáte, měli byste se ujistit, že je dodavatel držitelem platného certifikátu Správné výrobní praxe udělovaného příslušnými úřady.

K dodávce pijavek lékařských, které mají řádnou certifikaci, musí být přiložen příbalový informační leták. Pokud příbalový leták chybí, pijavky nemohou být dle zákona považovány za farmaceutické produkty. Lékař nebo terapeut je ze zákona povinen léčit pacienta v souladu se zákonnými podmínkami. Tato povinnost zahrnuje i dodržování legislativních požadavků v oblasti produkce léčiv.